Elektronisks ūdens mīkstinātājs

 

1. WLuX jāuzstāda vietā, kur ūdens "ienāk" mājā vai  dzīvoklī pirms visiem sazarojumiem, taču aiz
filtriem vai spiediena rezervuāriem, ja tādi ir. Iekārtu var uzstādīt uz vara, nerūsējošā tērauda, polietilēna vai cinkotām caurulēm.

2. Spoles vada uztīšanai ir jāizvēlas  vismaz 0,5 m garš caurules posms.

3. Caurules orientācijai telpā nav nozīmes.

4. Uztiniet vismaz 30 tinumus uz caurules. Vispirms uztiniet 15 tinumus (1), tad nostipriniet tinumu ar savilcējiem (2), nostiepiet vadu apm. 15-20 cm paralēli cauruļvadam un uztiniet atkal 15 tinumus. Nostipriniet tinumu ar savilcējiem. Abus tinumus ir jātin vienā virzienā!

5. Nostiepiet spoles galus līdz vietai, kur paredzēts tos piestiprināt iekārtai. Liekos spoles galus nogrieziet (3). Notīriet izolāciju no spoles galiem.

6. Pievienojiet spoles galus ar skrūvgriezi WLux iekārtai (4).

7. Izmantojot līmlenti vai skrūves, piestipriniet WLux iekārtu pie sienas (iekļauti komplektā).

8. Pievienojiet barošanas bloku pie iekārtas, pēc tam pie tīkla. (5,6)

 Iekārta veic testa pārbaudi un pēc 20 sek. iestājas darba režīms.

Normālā darba režīmā mirgo viens no  jaudas indikatoriem (7-2)  un nepārtraukti deg strāvas (7-4) un impulsa veida indikators (7-1).

Svarīgi: Pēc testa, iekārta sāk strādāt rūpnīcas uzstādītajā režīmā (*).